Day: August 22, 2021

Häckväxter

August 22, 2021

Häckväxter Här grunden för din trädgård. Dessa växter är vanligtvis vintergröna växter eller löviga och växer bra på alla slags mark. Fagus-arten behåller sitt blad och är en vintergröna häckfabrik. Hornbeam carpinus förlorar en stor del av sina löv på vintern. Om du vill skapa en bred och sluten säkring i din trädgård, välj barrträd […]

Read More